• $16.99

   per lb

  • US El Dorado® Cold Enrichment

   2019

   Grown in OR

  • 11 lbs

   1 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   Hop Heaven

  • Green Empire Brewing

   Colchester, VT

  • $25.20

   per lb

  • AU Vic Secret™

   2018

  • 264 lbs

   6 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Hop Products Australia

  • Black Hammer Brewing

   San Francisco, CA

  • $4.00

   per lb

  • US Cascade

   2017

   Grown in Germany

  • 44 lbs

   1 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   Hop & Stuff

  • Hop & Stuff

   Williston, VT

  • $16.15

   per lb

  • US Simcoe® Organic

   2018

  • 88 lbs

   2 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Yakima Chief Hops

  • Hop & Stuff

   Williston, VT

  • $3.95

   per lb

  • AT Malling Organic

   2018

  • 132 lbs

   3 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Hop & Stuff

  • Hop & Stuff

   Williston, VT

  • $11.99

   per lb

  • US Cascade Organic

   2018

   Grown in Germany

  • 88 lbs

   2 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Hop & Stuff

  • Hop & Stuff

   Williston, VT

  • $14.95

   per lb

  • GR Callista Organic

   2018

  • 88 lbs

   2 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Hop & Stuff

  • Hop & Stuff

   Williston, VT

  • $9.00

   per lb

  • US Amarillo®

   2018

  • 176 lbs

   4 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Yakima Quality Hops

  • Hop & Stuff

   Williston, VT

  • $26.98

   per lb

  • US Sabro™

   2019

  • 99 lbs

   9 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   Haas

  • Brewheim Beer Makers

   Anaheim, CA

  • $12.99

   per lb

  • US Simcoe®

   2018

   Grown in WA

  • 440 lbs

   40 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   Yakima Chief Hops

  • Hop Alliance

   Livonia, MI