• $10.50

   per lb

  • US Falconer's Flight 7C's

   2017

  • 836 lbs

   19 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Yakima Chief Hops

  • Pig Minds Brewing Co., Inc.

   Yakima, WA

  • $7.35

   per lb

  • US Centennial

   2017

  • 176 lbs

   4 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Yakima Chief Hops

  • Pig Minds Brewing Co., Inc.

   Yakima, WA

  • $5.85

   per lb

  • GR Magnum

   2017

  • 44 lbs

   1 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   Haas

  • East Side Hops

   St. Louis, MO

  • $27.25

   per lb

  • US Sabro

   2018

  • 88 lbs

   2 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (2x22 lbs bags)

   John I Haas

  • East Side Hops

   St. Louis, MO

  • $15.49

   per lb

  • US Idaho 7

   2019

   Grown in ID

  • 187 lbs

   17 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   Michigan Hop Alliance

  • Michigan Hop Alliance

   Livonia, MI

  • $4.57

   per lb

  • US Cascade

   2018

  • 88 lbs

   2 × 44 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   (4x11 lbs bags)

   CLS Farms, LLC

  • Bittergreen Hops

   Moxee, WA

  • $18.50

   per lb

  • US Citra

   2018

  • 176 lbs

   16 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   Country Malt Group

  • Moody Tongue Brewing Company

   Vancouver, WA

  • $10.75

   per lb

  • US Willamette

   2019

  • 88 lbs

   8 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   American Hop Supply

  • American Hop Supply

   MOXEE, WA

  • $12.00

   per lb

  • US Comet

   2019

  • 132 lbs

   12 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   American Hop Supply

  • American Hop Supply

   MOXEE, WA

  • $12.98

   per lb

  • US Simcoe

   2019

  • 33 lbs

   3 × 11 lbs

   1 package minimum

  • T90 Pellet

   Yakima Chief Hops

  • Short's Brewing Company

   Elk Rapids, MI